Karnataka Housing Board

III and IV Floor, Cauvery Bhavan, K.G.Road, Bangalore - 560 009.
Phone: 080-22273511-15 Fax: 080-22240976 E-mail : helpline@karnatakahousing.com


 

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು

ಹೆಸರು
ಅಂತರಿಕ
ದೂರವಾಣಿ
-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಶ್ರೀ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

202

22213592

chairmankhb@gmail.com

ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರು

ಡಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ , ಭಾ. .ಸೇ 

202

22213592

commissionerkhb@gmail.com

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಡಾ.ಸೌಜನ್ಯ.ಎ , ಕ.ಆ.ಸೇ

301

22215126

secretarykhb@gmail.com

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಟಿ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ

311

22215126

cheifengineerkhb@gmail.com

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು-1

ಬಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್

350

22216851

suptd1khb@gmail.com

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು-2

ಬಿ..ಆರ್.ಹೊಸೂರ್

350

22100077

suptd2khb@gmail.com

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು,

ಚಂದ್ರಕಲಾ

305

22109709

cofkhb@gmail.com

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ವಸೂಲಿ),

ಬಿ.ಎನ್.ಲೇಪಾಕ್ಷಿ

301

22109709

dcrecoverykhb@gmail.com

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ನಗರ ಯೋಜನೆ)

ನಿರಂಜನ್.ಪಿ.ನಾಯಕ್

314

22272335

addltpkhb@gmail.com

ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಗ್ರಾ.ಸೇ)


ಡಿ.ಬಿ.ನಟೇಶ್, ಕ..ಸೇ 

363

22272335

dgmcskhb@gmail.com

ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-1

ಜಯ.ಹೆಚ್, ಕ.ಆ.ಸೇ..ಸೇ (ಪ್ರ)

303

22240225

slao1khb@gmail.com

ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-2

ಜಯ.ಹೆಚ್, ಕ.ಆ.ಸೇ..ಸೇ (ಪ್ರ)

303

22240225

slao2khb@gmail.com

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
( ಉತ್ತರ ಹಾಗುದಕ್ಷಿಣ)

ಸುರೇಶ್.ಹೆಚ್

317

22240226

eesouthkhb@gmail.com

ಸಿಸ್ಟಂ ಅನಲಿಸ್ಟ್

ದಿವ್ಯಾ .ಆರ್ 

323

22273511

systemanalystkhb@gmail.com