1 2 3 4 5

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಿಡಿ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕಃ 30-05-2018 ಹಾಗು 31-05-2018 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕಃವು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಮೂಲೆನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು. ಅಧಿಸೂಚನೆ


ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು

                       1) ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ
                       2) ಕ್ರಯ ಪತ್ರ 
                       3) ಮರುಪಾವತಿ

          
                                        ** ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
         ಸೂಚನೆ : ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿರಿ

 

         *    ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ

         *    ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ         

     ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ???   ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ    ಆನ್ ಲೈನ್ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಅಫಿಡೆವಿಟ್  ನಮೂನೆ

     *** ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ??? ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 22273513/323                                      ಅಥವಾ   ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ : helpline@karnatakahousing.com                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ