• image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
  • image-missing
ಹಂಚಿಕೆ/ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು


right_arrow missing ಕನಕಪುರ ರಾಯಸಂದ್ರ 1ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಅರ್ಹ / ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ - 19-10-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ   

ELIGIBLE LOTTERY List  ||   INELIGIBLE LOTTERY List


right_arrow missing ಕನಕಪುರ ರಾಯಸಂದ್ರ 2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಅರ್ಹ / ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ - 19-10-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ   

ELIGIBLE LOTTERY List  ||   INELIGIBLE LOTTERY List


right_arrow missing right_arrow missing ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ    

right_arrow missing right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ಸೂರ್ಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing right_arrow missing LIG Category Allotted applicant list for Devangere Kundawada Phase -II Lottery   

right_arrow missing right_arrow missing ದಾವಣಗೆರೆ-ಕುಂದವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್.ಐ.ಜಿ ವರ್ಗದ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 14-9-2020 ರಂದು ನಡೆದ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ    

right_arrow missing ದಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆನ್ನಾಳು-ಪಾಂಡವಪುರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ "ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ   

ELIGIBLE LOTTERY List  ||   INELIGIBLE LOTTERY List


right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 11.09.2020 ರಂತೆ ಕುಂದವಾಡ-ದಾವಣಗೆರೆ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ   

ELIGIBLE LOTTERY List  ||   INELIGIBLE LOTTERY List


right_arrow missing right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 18.09.2020 ರಿಂದ 30.09.2020 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಗರ 1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಹಂತದ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ /ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ /ಮಳಿಗೆಗಳ -ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing right_arrow missing ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing right_arrow missing ದಾವಣಗೆರೆ-ಕುಂದವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಐ.ಜಿ. ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಮನೆ/ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯದ ಎಲ್.ಐ.ಜಿ ವರ್ಗದ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರವರ್ಗವಾರು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ (3-9-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)   

right_arrow missing ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಟಹ ಮಂಡಳಿಯ ಸೂರ್ಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವ|ರ್ಗಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ (ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ : 11-09-2020)
right_arrow missing ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಹಾಸನ-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ/ಮಧ್ಯಂತರ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕಟಣೆ (ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ : ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ೞ್ಲೆ -17-8-2020 ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ : 18-08-2020)

right_arrow missing ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 09.07.2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡ,ಹಾವೇರಿ,ಗದಗ ,ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ,ಬಿಡಿ,ಮೂಲೆ,ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟಣ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
ದಿನಾಂಕ 24.06.2020ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ/ಮಧ್ಯಂತರ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಧ್ಯಂತರ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಕನಕಪುರ ರಾಯಸಂದ್ರ 2ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 26.06.2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಂಡೇಮಠ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 25.06.2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆ
right_arrow missing ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಸಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 16.06.2020ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 27.05.2020 ರಿಂದ 03.06.2020 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 20.05.2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯಲಹಂಕ 5ನೇ ಹಂತದ - 249 ಸಿ.ಎಚ್.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಮ್.ಐ.ಜಿ ವರ್ಗದ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆ
right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ,ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 30.06.2020 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ (ಸಿ.ಎ. ಸೈಟುಗಳು) ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 20.03.2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದವಾಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ,ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಹಾಸನ ಬಡಾವಣೆ, ಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ - ದಿನಾಂಕ 09.03.2020 ರಿಂದ 18.03.2020 ರವರೆಗೆ
right_arrow missing ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿನ್ನಕ್ಕಿ ಮರಸೂರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing Final eligibility and ineligibility list of Gunalli project, Bidar district
right_arrow missing ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಬಹಿರಂಅ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 11.03.2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೂರ್ಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿ, ಗದಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳು/ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ - ದಿನಾಂಕ 26..02.2020
right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ಗುಂಜೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ) ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 03.03.2020 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಗರ 1ನೇ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುನ್ನಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ತಾತಾಲ್ಕಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ
right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೂರ್ಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ - ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ:01.02.2020
right_arrow missing Property Expo of Sites & Houses in Bellary,Koppal and Raichur districts
right_arrow missing
right_arrow missing ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಂಚಲಗೂಡು ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ಚಾಮಲಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಸೂರ್ಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜೆನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ್ 15.02.2020 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
right_arrow missing ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗಧಿಯತ್ ಕಾವಲ್, ಜಿ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಗೆದ್ಲೇಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 16-01-2020 ರಿಂದ 31-01-2020 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಮ್ಟಡಿ,ಕೋಟೇಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಿಯೂರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಟ್ಟ,ಔರಾದ್, ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಮಂಡಳಿಯ ಯಾದಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕೋನಸಂದ್ರ,ಬೊಮ್ಮಂಡಹಳ್ಳಿ,ಕಾಡುಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ,ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ,ಬಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 03.01.2020 & 04.01.2020ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಗರ 1ನೇ,2ನೇ,3ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕೋನಸಂದ್ರ,ಬೊಮ್ಮಂಡಹಳ್ಳಿ,ಕಾಡುಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ,ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ,ಬಗ್ಗನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ಮೈಸೂರು ,ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ
right_arrow missing ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನಿವೇಶನ/ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು


right_arrow missing ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಾ .ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಿಮಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಶುಯಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಾನ್. ಎಸ್. ಆರ್. ಐಟಂ ದರಗಳ ಕೊಟೇಶನ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ    

right_arrow missing ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕ್ ರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್,ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಜ್ನನಭಾರತಿ ಆವರಣದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿನ ಆಡಿಯೋ ವಿಸ್ಯೂಯಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನಾನ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಐಟಂಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸಂಸ್ಠೆಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ದಕ್ಶಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಸಂಸ್ಠೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing Notification for inviting Tender for Providing Consultancy Services for Obtaining Environmental Clearance (EC)(Package) for Rayasandra Ph-II,Kanakapura   

right_arrow missing ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಗಳಲ್ಲಿಯ 43 ಎಕರೆ 14 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing TENDER NOTIFICATION FOR APPOINTMENT OF PROJECT MANAGEMENT CONSULTANTS FOR THE FOLLOWING PROJECTS OF KARNATAKA HOUSING BOARD    

right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಐಟಂಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಅ) ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಆ) ಹೆಚ್.ವಿ.ಎ.ಸಿ, ಏರ್ ಕಂಡೀಶನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ವಿಶುಯಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು   

right_arrow missing ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಚೀಲೇನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಐಟಂಗಳ ದರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕಿನ ಎನಚಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಜಂಬುನಾಥನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಕೆಂಗೇರಿ ಬಂಡೇಮಠ ಬಡಾವಣೆಯ 2019-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ದಿನಾಂಕ 03.01.2020 & 04.01.2020ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಗರ 1ನೇ,2ನೇ,3ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ (ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.    

right_arrow missing ಎರಡು 11ಕೆ.ವಿ.ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜಾಲ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಕೆ ಎಚ್ ಬಿ ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಬಿಡದಿ,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ,ರವರೆಗಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing Construction of UVCE Boys hostel at UVCE hostel premises, Bengaluru University campus, Bengaluru for SC/ST students.   

right_arrow missing Construction of PG/PHD Boys hostel at Jnana Bharathi Campus, Bengaluru University campus, Bengaluru for SC/ST students   

right_arrow missing Proposed Renovation/Upgradation Works for Existing Government First Grade College Under RUSA Scheme at Mysuru & Mandya District (T.Narasipura, Vijayanagar Womens Mysuru & Srirangapattana FGCs Package-II   

right_arrow missing ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬುನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ    

right_arrow missing ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತವರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ    

right_arrow missing Construction of Proposed Additional Classrooms for Government First Grade College at Rajajinagar, Bengaluru under 2015-16 scheme (Package-1A).   

right_arrow missing Notification for Call of Quotations for Non SR Items for BASE Library & Academic Block HVAC , Casette AC & Audio Visual works   

right_arrow missing Notification for Call of Quotations for Non SR Items for BASE Student Center Admin Block Interior works   

right_arrow missing Notification for Non SR Items of Interior works and HVAC, AV works estimate for Academic Block and library block of BASE   

right_arrow missing ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ,ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ) ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ( ಕಾಲ್-2)   

right_arrow missing ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು , ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ (2015-16 ) ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೋಲಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ -KHB/2019-20/OW/WORK_INDENT605   

right_arrow missing E-TENDER NOTIFICATION FOR THE APPOINTMENT OF ARCHITECTURAL AND ENGINEERING FIRMS    

right_arrow missing ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಶು ರೋಗ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಶು ರೋಗ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜ-9) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ    

right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ,ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಭವನದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ   

right_arrow missing ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಐಟಂಗಳ ಅಂದಾಜು ದರಪಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ    

right_arrow missing ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ - 2ನೇ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು,ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು,ಸವಣೂರು,ಹಾವೇರಿ,ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು,ಬ್ಯಾಡಗಿ,ಶಿಗ್ಗಾಂವ್,ಹಾನಗಲ್ ಸ್ಠಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 3ಇ ( ಕಾಲ್-2)    

right_arrow missing ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲ್ಮಾತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಂದೂರು,ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ,ಬೆಟಂಪಡಿ,ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಳೇಯಂಗಡಿ, ಮುಡಿಪು,ಪಂಜಲಕಟ್ಟೆ,ಪುತ್ತೂರು,ಸೂಳ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 9ಎ( ಕಾಲ್-3)   

right_arrow missing ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕೆಂಗೇರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಆನೇಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.   

right_arrow missing ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ (ಟಿ.ನರಸೀಪುರ,ವಿಜಯನಗರ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು - ಪ್ಯಾಕೇಜ-2) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.   

right_arrow missing 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ವೇದಾವತಿ ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ,ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.   

right_arrow missing 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ (ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6/ಎ) ರಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.   

right_arrow missing ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು - ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4) ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.   

right_arrow missing ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ-7)   

right_arrow missing ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆ ಪಡೆಯಲು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂನ್ಸಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ   

right_arrow missing ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ,ಹನಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬ್ಯಾಟನಾಲ ಗ್ರಾಮ,ಸರ್ವೇ ನಂ.71 ನಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ    

right_arrow missing ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ,ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ರೂಸಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ-7)   

right_arrow missing Non SR Iteam rates for preparation of estimate purpose only (LIst of Market rates) for proposed interior works for Library Block of the Bengaluru Dr.B.R.Ambedkar School of Economics at Jnana Bharathi Campus,Bangaluru University ,Bengaluru Urban District   

right_arrow missing AEF Tender Notification of Post Metric Hostel-MDRS-MDPU 30.04.2019   

right_arrow missing NIT MDRS Haliyala 2nd Phase Call-3 TENDER NOTIFICATION(3rd Call)   

right_arrow missing NIT MDRS Haveri 2nd Phase Call-3 TENDER NOTIFICATION   

right_arrow missing NIT Mysuru 2ND CALL SHORT TERM TENDER NOTIFICATION   

right_arrow missing BASE Academic Block Non SR   

right_arrow missing E-Tender Notification for the Appointment of Architectural And Engineering Firms   

right_arrow missing ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಠೇವಣಿವಂತಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೆರೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂಬೇಡ್ಕ್ ರ್ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವ್ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ