Karnataka Housing Board

III and IV Floor, Cauvery Bhavan, K.G.Road, Bangalore - 560 009.
Phone: 080-22273511-15 Fax: 080-22240976 E-mail : helpline@karnatakahousing.com


ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ

1,3,4 ನೇ ಮಹಡಿ,ಕಾವೇರಿ ಭವನ , ಕೆ.ಜಿ ರೋಡ್,ಬೆಂಗಳೂರು-560 009.
ದೂರವಾಣಿ: 080-22273511-15

ಈ-ಮೇಲ್ : helpline@karnatakahousing.com

ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು
ಹೆಸರು
ಅಂತರಿಕ
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರು ಕೆ ಜಿ ಶಂತಾರಾಮ್ ಭಾ.ಆ .ಸೇ 202 22213592 commissionerkhb@gmail.com
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪಿ.ಶಿವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ 301 22215126 secretarykhb@gmail.com
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಟಿ.ಡಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ 311 22215126 cheifengineerkhb@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು-1 ರವಿ ಕುಮಾರ್
350 22216851 suptd1khb@gmail.com
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು-2
ಪವಿತ್ರ.ಬಿ.ಕೆ 350 22100077 suptd2khb@gmail.com
ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಚಂದ್ರಕಲಾ
305 22109709 cofkhb@gmail.com
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ವಸೂಲಿ), ಪಿ.ಶಿವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ(ಪ್ರ) 301 22109709 dcrecoverykhb@gmail.com
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ನಗರ ಯೋಜನೆ) ನಿರಂಜನ್.ಪಿ.ನಾಯಕ್ 314 22272335 addltpkhb@gmail.com
ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಗ್ರಾ.ಸೇ) ಸುರೇಶ್.ಹೆಚ್(ಪ್ರ) 363 22272335 dgmcskhb@gmail.com
ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-1 ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ,ಕ.ಆ.ಸೇ 303 22240225 slao1khb@gmail.com
ಭೂ-ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ-2 ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ,ಕ.ಆ.ಸೇ 303 22240225 slao2khb@gmail.com
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಉತ್ತರ) ಬಿ..ಆರ್.ಹೊಸೂರ್ 317 22240226 eenorthkhb@gmail.com
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಕ್ಷಿಣ) ಸುರೇಶ್.ಹೆಚ್ 363 22273511 eesouthkhb@gmail.com